Functie van de spaarbekkens

Het Maaswater is een belangrijke bron voor de productie van drink- en industriewater. De bekkens vervullen meerdere functies:

• Lange, droge perioden overbruggen
Als het lange tijd niet regent, neemt de watertoevoer via de Maas af. Doordat wij in de bekkens het rivierwater opslaan, kunnen we maandenlange droge periodes overbruggen.

• Alleen het beste Maaswater innemen
Soms is de waterkwaliteit van de Maas laag, daarbij valt te denken aan veel slib door drukke scheepvaart, groter aandeel van lozingen, of een calamiteit met vervuiling. Als uit onze metingen een lage waterkwaliteit blijkt, zetten wij de innamepompen tijdelijk stop. Door de grote voorraad kunnen we dit langere tijd doen. Zo nemen we alleen het beste Maaswater in, met grote voordelen voor het zuiveringsproces.

• Natuurlijke zuivering
Het water in de bekkens ondergaat een natuurlijke zuivering. Zo bezinken slibdeeltjes en vindt onder invloed van licht de afbraak van (organische) stoffen plaats. Het voorgezuiverde water transporteren we naar de zuiveringslocaties, waar het een zorgvuldige zuivering ondergaat voordat het naar de klant gaat.

Internationaal bekend

De werkwijze met deze grote geschakelde spaarbekkens is uniek in Nederland, ook internationaal is er veel aandacht voor. De omvang, de natuurlijke voorzuivering en de mogelijkheid tot het tijdelijk stoppen van de inname van oppervlaktewater, zorgen dat de spaarbekkens in de Biesbosch een indrukwekkende en zeer waardevolle stap zijn in het zuiveringsproces.

brabantwater evides wbb