Innamepompstation

Via het innamepompstation pompen wij Maaswater het bekken De Gijster in. Op dit moment werkt het spaarbekkensysteem via een noodinnamepompstation aan de westzijde van het bekken, dat een beperkte pompcapaciteit heeft. Bij een lage afvoer van de Maas en lage kwaliteit van het rivierwater, zetten wij deze pompen stop. Na deze innamestop duurt het nu erg lang voor het bekken weer bijgevuld is. Om ons voor te bereiden op de verwachte veranderingen, zoals aangegeven in het Deltaprogramma Zoetwater, werkt Evides Waterbedrijf vanaf 2014 - eerst met voorbereidende (natuur)onderzoeken, afstemming met betrokken partijen en doorlopen formele procedures - aan een nieuw en groter innamepompstation.

Toevoer via ondergrondse leidingen

Het rivierwater gaat straks via ondergrondse leidingen van het nieuwe innamepompstation naar het spaarbekken De Gijster. Dit is te realiseren door tijdelijk de grond open te graven en daar leidingen aan te leggen. Het gaat om drie of vier leidingen met een doorsnede van zo’n anderhalf tot twee meter. 

Planning

Voorafgaand vinden (natuur)onderzoeken plaats, die deel uitmaken verschillende formele procedures. De doorlooptijd hiervan varieert, waardoor het nog niet bekend is wanneer het feitelijke werk start.

Locatie

Het nieuwe innamestation komt aan de oostzijde van het spaarbekken De Gijster, deze is gepland aan de oever van de Bergsche Maas. We kunnen hier op de gewenste diepte Maaswater met een zo constant mogelijke waterkwaliteit innemen. De stabiele kwalteit zorgt ervoor dat we minder inspanningen hoeven te leveren en dus ook minder energie nodig hebben om het water te zuiveren. Daarnaast beperken we de impact van de werkzaamheden op de natuur door te bouwen aan de Maasoever in plaats van bij de Biesboschkreken. Na de aanleg krijgt het gehele gebied weer de oorspronkelijke natuurfunctie. 

Het huidige innamepompstation ligt bij het Gat van Kerksloot, aan de zuidwestzijde van het bekken. Dit station is in de huidige situatie zowel een inname- als doorvoerstation. Deze pompt water van het bekken De Gijster naar het bekken Honderd en Dertig. Het station blijft bestaan en zal zijn oorspronkelijke functie als doorvoerstation en noodinnamestation behouden.

 

 

 

brabantwater evides wbb