Locatie

De werkzaamheden vinden plaats in en rond één specifiek gebied: het bekken De Gijster. Aan de oostzijde van het bekken aan de oever bij de Bergsche Maas is het nieuwe innamepompstation gepland. De ondergrondse leidingen verbinden het innamepompstation met het bekken. Het ontgraven van de ondiepe delen vindt plaats in het bekken. 

brabantwater evides wbb