10 december 2018
19 november 2018
22 oktober 2018
22 juni 2018
21 juni 2018
26 april 2018
15 februari 2018
25 januari 2018
22 december 2017
11 oktober 2017
29 mei 2017
14 februari 2017
26 januari 2017
25 oktober 2016
19 november 2015
15 oktober 2014
02 mei 2014
01 mei 2014

Uitwerking milieueffectrapport gestart

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is behandeld door een onafhankelijke adviescommissie. Evides Waterbedrijf is inmiddels gestart met de uitwerking van het milieueffectrapport, van belang voor de bouw van het nieuwe innamepompstation.

Dit nieuwe pompstation is nodig om ook in de toekomst op duurzame wijze betrouwbaar drink- en industriewater te kunnen leveren. Het werken in het Nationaal Park De Biesbosch vraagt om een zeer zorgvuldige voorbereiding en werkwijze.
Belangrijk daarbij is de milieueffectrapport-procedure. Het indienen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau was de eerste stap. In deze notitie zijn per alternatief de mogelijke effecten beschreven van de bouw op de omgeving. Daarnaast is aangegeven voor welke aspecten nader onderzoek nodig is in de volgende stap: het opstellen van het milieueffectrapport.

Onafhankelijke Commissie m.e.r.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. (voluit: Commissie voor de milieueffectrapportage) is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Het opstellen van het milieueffectrapport gebeurt door de initiatiefnemer Evides Waterbedrijf. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeente Werkendam - besluit over het project, in samenspraak met andere overheden en instanties.
Met haar advies helpt de Commissie Evides om te komen tot een goed en compleet milieueffectrapport. Zo gaf ze onder meer als aandachtspunt om de keuze voor de uiteindelijk nader te onderzoeken alternatieven duidelijk toe te lichten.

Vervolg
Inmiddels is Evides gestart met het schrijven van het milieueffectrapport: dit beschrijft de effecten van de werkzaamheden. De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken - o.a. op het vlak van  archeologie, bodem, natuur, geluid, luchtkwaliteit, waterhuishouding en recreatie - komen hierin aan de orde. Ook verwerkt Evides de uitkomsten en aandachtspunten van gesprekken met onder andere Rijkswaterstaat, gemeenten, provincie, Staatsbosbeheer en de eendenkooiker van de Hofmansplaat.
Medio 2017 verwachten wij het rapport af te hebben en ligt het ter inzage samen met de vergunningsaanvragen. Vanzelfsprekend houden wij u hier op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer over het belang van dit nieuwe innamepompstation? Lees hier meer.


OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Laat uw e-mailadres hier achter en u ontvangt automatisch bericht als er een nieuwsbericht is geplaatst. 
brabantwater evides wbb