10 december 2018
19 november 2018
22 oktober 2018
22 juni 2018
21 juni 2018
26 april 2018
15 februari 2018
25 januari 2018
22 december 2017
11 oktober 2017
29 mei 2017
14 februari 2017
26 januari 2017
25 oktober 2016
19 november 2015
15 oktober 2014
02 mei 2014
01 mei 2014

Het Maaswater is een belangrijke bron voor het maken van drinkwater en industriewater. Het innamepompstation haalt het rivierwater uit de Maas binnen en vervoert het naar het eerste spaarbekken, De Gijster. Het nieuwe pompstation kan méér water in kortere tijd innemen dan het huidige. Dat is noodzakelijk om voldoende zoet water te hebben van een goede kwaliteit, voor nu en in de toekomst.

Verbetering van de natuur

Het pompstation Bergsche Maas wordt gerealiseerd in het zogenoemde Natura-2000-gebied de Biesbosch. Na afronding van de bouw ontstaat op zowel de Fortunapolder als de Sint Jansplaat een hogere natuurwaarde. Dat wil zeggen dat de natuur aantrekkelijker wordt voor flora en fauna waardoor betere biodiversiteit kan ontstaan die gewenst is in de Biesbosch. Het gebied wordt natter gemaakt door het maaiveld te verlagen en de watertoevoer te verbeteren.

Meerwaarde voor de natuur

De milieugevolgen van het project zijn onderzocht en vastgelegd in een milieueffectrapport (m.e.r.). Op verzoek van de gemeente Werkendam beoordeelde de Commissie m.e.r. het rapport. Zij concludeerden dat negatieve effecten op de natuur – bijvoorbeeld voor broedvogels en zachthoutooibos – uitsluitend tijdelijk zijn. Een andere bevinding was dat er juist meerwaarde voor de natuur kan ontstaan door de vernattingsmaatregelen. Met deze informatie kan een goed onderbouwde keuze gemaakt worden voor de locatie van de benodigde transportleidingen.

Diverse vergunningen

Voor de aanleg en de ingebruikname van het pompstation waren onder meer een omgevingsvergunning en een watervergunning nodig. De gemeente Werkendam verleende de omgevingsvergunning op 24 september 2018, deze trad 9 november jongstleden in werking. Rijkswaterstaat verleende op 27 september jl. de Watervergunning. Voor de aanleg van de leidingen van het pompstation naar De Gijster wordt grond ontgraven en tijdelijk opzij gezet. De hiervoor noodzakelijke ontgrondingsvergunning werd verleend op 14 augustus 2018. In het kader van de wet Natuurbescherming werd op 18 mei de ontheffing soortenbescherming en op 21 augustus de vergunning voor de gebiedsbescherming verleend. Al eerder zijn de stilteontheffing voor het stiltegebied Biesbosch, een kapvergunning en ontheffing herplantplicht verleend.

Blijf op de hoogte

Volg de werkzaamheden en planning via deze website. Zodra er meer details bekend zijn over bijvoorbeeld tijdelijke afsluiting van waterwegen en/of rondleidingen leest u dat hier.


OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Laat uw e-mailadres hier achter en u ontvangt automatisch bericht als er een nieuwsbericht is geplaatst. 
brabantwater evides wbb